Ketensamenwerking

Samenwerking in de zorgketen

In de zorg werken mensen van veel verschillende soorten achtergronden, die allemaal hun steentje bijdragen om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Apotheek Koert neemt actief deel aan deze multidisciplinaire samenwerking.
Zo organiseren wij nascholing (FTO) voor huisartsen, specialisten geriatrie en psychiaters, en medicatiecursussen voor het zorgpersoneel. Bovendien onderhouden wij door onze jarenlange ervaring goede contacten met de verschillende partijen in de zorgketen.

Apotheek Koert heeft samenwerkingsverbanden met allerlei zorgverleners en zorginstellingen in de regio Utrecht. Middels dit netwerk is het voor ons mogelijk cliënten die aangewezen zijn op verschillende zorgverleners goed te begeleiden. Twee voorbeelden zijn ons GGZ netwerk en ons thuiszorgnetwerk. Wij zorgen dat het medicatiedossier van de cliënt up-to-date blijft door actieve overdracht van medicatiegegevens. Of dit nu een psychiatrische patiënt betreft die vanuit de politiecel opgenomen wordt in een GGZ instelling of een patiënt die tussen ziekenhuis en verzorgingshuis circuleert. Dit vermindert het aantal administratieve handelingen van zorgpersoneel en leidt tot toegenomen patiëntveiligheid.

Ook uw organisatie kan hiervan profiteren.

Heeft u verder vragen over de zorg die wij leveren aan zorginstellingen?
Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze apothekers.

Koert Galgenwaard
Herculesplein 379, Utrecht
T: 030 273 61 60